Vesti - Dobrodošli! :: PK Javorak ::

Traži
Idi na sadržaj

Glavni meni

Vesti

 
 


Skupština PK Javorak biće održana na planinarskom domu na Grzi u subotu 10. decembra sa početkom od 16h. Nakon Skupštine biće održana i planinarska zabava. Preuzmite i pogledajte  radnu verziju novog STATUTA PK "JAVORAK" Primedbe, sugestije i predloge možete dostaviti na mail kluba do petka, 9. decembra l Preuzmi l

 
 

Redovna godišnja Skupšitina PK Javorak

PK Javorak održao je u nedelju 6. februara redovnu godišnju Skupštinu. Na Skupštini održanoj u MZ 4. juli u Para
ćinu prisustvovala su 53 punoletna člana Javorka čime je ispunjen potreban kvorum za održavanje iste.   

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili izveštaj o radu u protekloj godini kao i finansijski izveštaj. Na predlog Upravnog odbora došlo je do zamene u rukovodećem organu društva a napravljena je i jedna zamene u sastavu Nadzornog odbora.

Prisutnima na Skupštini obratio se i Aleksandar Draganovi
ć direktor Turističke organizacije Paraćina.

Članovi Skupštine izneli su svoje predloge, primedbe i sugestije kako bi se u narednom periodu unapredio rad PK Javorak. Članovi UO će na nekom od narednih sastanaka prodiskutovati o predlozima sa Skupštine i videti koji su od njih prihvatljivi i ostvarivi.

Arhiva vesti 2010.
Arhiva vesti 2009.

 
 
Vrati se na sadržaj | Povratak na glavni meni